عمومی

جایگزین برای اینستاگرام

جایگزین برای اینستاگرام

کسب و کار شما اگر حتی کوچک باشد اهمیت دارد, پس آن را ساده نگیرید!   همه ما متوجه این موضوع شده‌ایم که دیگر نمی‌توان از اینستاگرام به عنوان یک مرجع اصلی برای کسب و کارمان استفاده کنیم. همیشه این جلمه‌ی “هیچ وقت همه‌ی تخم مرغ‌هایتان را در یک سبد قرار ندهید” را ما به […]

خواندن ادامه مطلب